MENÚ
El Club
Hivern
Cursets
Competició
Resultats
FCEH
Info Neu
Estiu
Agenda
Notícies
Fotografies
Mercat d'intercanvi
Enllaços
La Coma i La Pedra

CURSETS

 

 CURSETS DE LA TEMPORADA 2016 - 2017

(Per gaudir dels preus dels cursets cal ser soci/a, 12€ nen/a fins a 12 anys i 15€ adult)

CURSET DE NADAL I REIS

4 dies i 3 hores cada dia amb un mínim de 5 i màxim 10 alumnes. El preu és de 100€.

Debutants petits: nens i nenes de 4 a 6 anys que només han pres contacte amb la neu de forma lúdica i que tenen ganes de provar l'acció del lliscament. Han d'assolir el control de l'acció de frenar, quan volen, a la pista de debutans i també han de poder fer girs ambdós costats.

Debutants I: nens i nenes de 7 a 9 anys. Mostren aptituds físiques i ganes per aprendre la tècnica bàsica de l'acció de frenar i del gir amb cunya. Han d'acabar amb domini dels girs en cunya per les pistes del Donadó, la Nova.

Els preus dels cursets de debutats són: 4 dies, 2h cada dia amb un mínim de 4 nens/es i màxim 6 nens/es: 87€ 

Aquest preu inclou 8h de curset amb professor/a de l'EEE i assegurança de responsabilitat. 

No inclou el material ni el forfait per cada dia.

El curs d'iniciació I consisteix en un nivell tècnic  que es poden mouen per pistes blaves, tenen els girs en cunya assimilats. Comencen a fer treball de paral·lel en les diagonals, han d'arribar a un paral·lel bàsic de canteig a certa velocitat amb viratges de radi mig i gran.

El curs de perfeccionament I cosisteix en nens/es amb bona condició física, que parteixen d'un nivell tècnic amb viratges traçats en paral·lel i cada vegada més conduits, amb ús de moviments auxiliars per tal d'iniciar els viratges. Han d'arribar a uns viratges cantejats i a mitja velocitat de radi mig i petit. 

Els altres nivells els correspon un curset amb format de 5 dissabtes o 5 diumenges amb 3h cada dia. El mínim  és de 6 i el màxim 10 alumnes. 

El preu és: 110€

 

 

 


 

 

.

 

 

 
 

 


 

 

Els preus no inclouen els forfaits i el material.

El Club es guarda el dret de suspendre un curset en el cas de que no hi hagi el mínim de participants per realitzar-lo.

Acceptarem propostes de grups ja formats que estiguin interessats a fer cursets amb unes dates diferents a les que proposem. El preu dependrà del nombre de participants que hi hagi al grup.

 

 
Club d’Esquí La Coma
Piscina de la Coma, Ctra. de Tuixent S/N 25284 La Coma i La Pedra (Lleida)
Telèfon: 629 73 89 10 | Correu electrònic: club@clubesquilacoma.com